Kupp

Ståle Kleiberg: Chamber music

STÅLE KLEIBERG: STRING QUARTET: I: ALLEGRO MOLTO INTENSIVO - ANDANTE RUBATO · STRING QUARTET: II: ADAGIO · STRING QUARTET: III: LENTO ESPRESSIVO · SONATA FOR FLUTE AND PIANO: I: LENTO RUBATO - ALLEGRO NON TROPPO · SONATA FOR FLUTE AND PIANOmer…: II: RITMICO - ANDANTE - VIVACE · TWO POEMS BY MONTALE: I · TWO POEMS BY MONTALE: II · TRIO FOR VIOLIN, VIOLONCELLO AND PIANO: I: TEMPO RUBATO · TRIO FOR VIOLIN, VIOLONCELLO AND PIANO: II. ANDANTE · TRIO FOR VIOLIN, VIOLONCELLO AND PIANO: III: ALLEGRO ENERGICO · THREE SHAKESPEARE SONNETS: SONNET NO.60 · THREE SHAKESPEARE SONNETS: SONNET NO. 30 · THREE SHAKESPEARE SONNETS: SONNET NO.33

Oslo String Quartet · Trio Nidaros · Annika Nordstrøm, flute · Margaret Stachiewicz, piano · Kåre Aambø, oboe · Ingebjørg Kosmo, soprano

Ståle Kleiberg har ikke vært immun mot spennende sider ved modernismens prosjekt. En tiltrekningspol for hans musikk har vært arven etter Schönberg, og spesielt den tidlige Schönberg.

kr 111 kr 72

på nett

Ståle Kleiberg – Chamber Music

Pluralisme er et forslitt uttrykk i dag. Likevel tjener det som en nyttig pekepinn på noen av de mer lovende kvaliteter ved musikkulturen mot slutten av det 20. århundre. Ståle Kleiberg har fått merkelappen nyromantiker. Hvis dette betyr at han avviser det strenge og ekskluderende ved modernismen – og særlig det ekskluderende – da vil merkelappen passe bra. Men den forteller bare en del av historien. Kleiberg har ikke vært immun mot spennende sider ved modernismens prosjekt. En tiltrekningspol for hans musikk har vært arven etter Schönberg, og spesielt den tidlige Schönberg. Dette kommer teknisk sett til uttrykk i tematisk-motivisk arbeid innen en kontekst av utvidet tonalitet eller atonalitet, og også med hensyn til visse formale aspekter. Estetisk sett kommer det til uttrykk i en mer generell tendens til å betrakte musikken som et opphøyet, ofte transcendent uttrykk for følelser, men uten å være forpliktet av et ekspresjonistisk ‘følelseskrav’.

Utgivelsesdato: 25.09.1997

EAN: 7044588329224

Katalognummer: HCD2922

Priskategori: CD